Ansökan om stöd för utveckling av cykelrundor 2021

LÄS MER

Cykelrundestödet söks hos Region Halland med hjälp av denna e-tjänst. Stödet betalas ut efter att cykelrundan ligger uppe på kampanjsidan ”Smaka på Kattegattleden 2021”. Stödet är en ersättning för nedlagt arbete kring samordningen av cykelrundan, framtagning av marknadsmaterial, karta mm.

Frågor & Svar kring ”Cykelrundestödet”

Är det bara årets ”kursare” som kan söka stödet för cykelrundorna? Eller måste man gå om kursen för att kunna få ansöka om bidraget/stödet?

För att söka stödet måste man ha genomgått kursen “Bli en småskalig eventarrangör”, men man behöver inte gå om kursen varje år.

 

Är det enbart nya rundor 2021 som kan söka stöd?

Nej, nytt för 2021 är att även “gamla” rundor kan söka stöd för genomförande under 2021. Totala stödet för dessa rundor är max 5.000:-/runda. 

 

Vem kan söka stödet?

Arrangörer/entreprenörer verksamma i Halland kan söka stödet.

 

Hur söker man stödet?

Ansvarig entreprenör för cykelrundan söker stödet senast 30 april 2021. Stödet söks genom Region Hallands e-tjänst. Stödet betalas ut efter att cykelrundan ligger uppe på kampanjsidan ”Smaka på Kattegattleden 2021”. Stödet är en ersättning för nedlagt arbete kring samordningen av cykelrundan, framtagning av marknadsmaterial, karta mm.

 

Vem bestämmer om man får stödet och vilka urvalskriterier är det som gäller?

Urvalet av ansökningarna gör Region Halland i samråd med respektive kommun/destinationsorganisation. De urvalskriterier som främst ligger till grund för utbetalning av stöd och storlek på stödet är:

Entreprenörskap – stödet är framtaget för att utveckla företagande inom besöksnäringen, skapa fler produkter för besökarna och därmed öka Hallands attraktivitet som besöksmål och cykeldestination.

Halländsk identitet – produkter som inkluderar halländsk identitet i form av halländska råvaror, lokalproducerad mat och lokala/regionala mat- och kulturupplevelser premieras.

Ekonomisk hållbarhet – produkten bör ha en tydlig ekonomisk modell och beskrivning av framtida utvecklingsmöjligheter och målbild.

Samarbete – modeller som bygger på involvering av lokala entreprenörer och uppbyggnad av lokala nätverk/samarbeten.

Engagemang – nytänkande, uppvisande av engagemang, storleken på arbetsinsats och insatser av marknadsföring.

En förutsättning för att stöd ska utbetalas är att Cykelrundan arrangeras vid minst två tillfällen under 2021. Antalet sökande i respektive kommun kan också ha en inverkan på hur stödet fördelas.

 

Hur mycket kan man söka?

Det totala stödet är max 30.000 kr/kommun. Nya rundor för 2021 kan söka stöd på max 15.000 kr/runda, “gamla” rundor som genomförts tidigare kan söka stöd på max 5.000 kr /runda för genomförande 2021.  

Storleken på stödet beror på hur cykelrundan svarar upp mot urvalskriterierna.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering av sökande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa