Stöd för Upplevelserundor 2023 (tidigare Cykelrundstödet)

LÄS MER

Stöd för Upplevelserundor (tidigare Cykelrundestödet) söks hos Region Halland med hjälp av denna e-tjänst. Stödet betalas ut efter att Upplevelserundan ligger uppe på en kampanjsajt. För cykelrundor gäller kampanjsajten ”Smaka på Kattegattleden 2023”, för övriga rundor gäller jämförbar kampanjsajt. Stödet är en ersättning för nedlagt arbete kring samordningen av rundan, framtagning av marknadsmaterial, karta mm.

Frågor & Svar kring Stöd för Upplevelserundor

1. Måste man gå om kursen för att kunna ansöka om bidraget/stödet?

För att söka stödet måste man ha genomgått kursen “Bli en småskalig eventarrangör” något av arrangörsåren 2019–2022.  

 

2. Är det enbart nya rundor 2023 som kan söka stöd?

Nej, även tidigare genomförda rundor kan söka stöd för genomförande under 2023. Totala stödet för dessa rundor är max 5 000 kr/runda.  Se mer under punkt 6.

 

3. Vem kan söka stödet?

Arrangörer/entreprenörer verksamma i Halland kan söka stödet.

 

4. Hur söker man stödet?

Ansvarig entreprenör för rundan söker stödet senast 30 april 2023. Stödet söks genom Region Hallands e-tjänst. Stödet betalas ut efter att cykelrundan ligger uppe på ”Smaka på Kattegattleden 2023” och för övriga rundor gäller annan likvärdig sida. Stödet är en ersättning för nedlagt arbete kring samordningen av Upplevelserundan, framtagning av marknadsmaterial, karta mm.

 

5. Vem bestämmer om man får stödet och vilka urvalskriterier är det som gäller?

Urvalet av ansökningarna gör Region Halland i samråd med respektive kommun/destinationsorganisation. De urvalskriterier som främst ligger till grund för utbetalning av stöd och storlek på stödet är:

Entreprenörskap – stödet är framtaget för att utveckla företagande inom besöksnäringen, skapa fler produkter för besökarna och därmed öka Hallands attraktivitet som besöksmål och smak- och upplevelsedestination.

Halländsk identitet – produkter som inkluderar halländsk identitet i form av halländska råvaror, lokalproducerad mat och lokala/regionala mat- och kulturupplevelser premieras.

Ekonomisk hållbarhet – Produkten bör ha en tydlig ekonomisk modell och beskrivning av framtida utvecklingsmöjligheter och målbild.

Samarbete – Modeller som bygger på involvering av lokala entreprenörer och uppbyggnad av lokala nätverk/samarbeten.

Engagemang – nytänkande, uppvisande av engagemang, storleken på arbetsinsats och insatser av marknadsföring.

En förutsättning för att stöd ska utbetalas är att Upplevelserundan arrangeras vid minst två tillfällen under 2023.

 

6. Hur mycket kan man söka?

Det totala stödet är max 30 000 kr/kommun.

Nya rundor för 2023 kan söka stöd på max 15 000 kr/runda, rundor som genomförts tidigare år kan söka stöd på max 5 000 kr/runda för genomförande 2023.  Efter att ha fått två godkända stöd kan man inte få ytterligare stöd efterföljande år.

Stödet kan sökas under max 2 år, alltså år 1: 15 000 kr, år 2: 5 000 kr, fr o m år 3: ej stödberättigad.

Storleken på stödet beror på hur Upplevelserundan svarar upp mot urvalskriterierna.

Antalet sökande i respektive kommun kan också ha en inverkan på hur stödet fördelas.

 

7. Varför är Upplevelserundor viktiga i det halländska utbudet?

Allt fler resenärer efterfrågar aktiviteter/upplevelser i kombination av naturen, god mat, service och komfort.

År 2030 ska Halland vara Europas bästa kustnära cykel- och vandringsdestination. Vi har idag en mängd cyklister och vandrare på Kattegattleden och Hallandsleden. Inom en snar framtid kommer vi få två nya cykelleder, Hylteleden och Ätradalsleden, samt en vandringsled utmed havet genom hela Halland. Genom att skapa upplevelserrundor i kombination med vandring och cykling breddar vi vårt utbud ytterligare, möter efterfrågan hos resenärerna och når fler målgrupper.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering av sökande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa