Ansökan om arbetsplatskoder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om arbetsplatskod

Arbetsplatskod beviljas endast till verksamheter vars huvudsakliga verksamhet ligger inom Region Halland samt till enskilda förskrivare som är folkbokförda i Halland. För anställda inom regionen eller i verksamhet med vårdavtal med regionen utfärdas inte separat arbetsplatskod för privat förskrivning.

Till skillnad från förskrivarkoderna, som administreras av Socialstyrelsen, så är det regionen som administrerar arbetsplatskoder. Detta gäller oavsett om verksamheten/förskrivaren är regionens egna eller inte. 

I Region Halland sköts administrering och tilldelning av arbetsplatskoder via Läkemedelsfunktionen på Regionkontoret. Ansökan görs via denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället ansöka om arbetsplatskod via blankett, se bilaga 1 till rutinen Läkemedel – arbetsplatskod.

 

Vid oklarheter eller frågor kontakta Läkemedelsfunktionen på Regionkontoret.

Vill du läsa mer om arbetsplatskoder kan du göra det på Region Hallands Vårdgivarwebb.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Läkemedelsfunktionen Regionkontoret
lakemedelsstrategi@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Att du är verksamhetschef, pensionerad förskrivare eller förskrivare utan anställning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa