Expresstöd

LÄS MER

Expresstöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ. Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och projektet ska genomföras inom sex månader.  Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kronor. Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling

Frågor om e-tjänsten

Linda Skantz
Linda.Skantz@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa