Beställning och avbeställning av tolk

LÄS MER

Tolkservicen är länsövergripande och kan beställas där kommunikation sker mellan personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och hörande, röst-, tal- och språkskadade. 

 

Frågor om e-tjänsten

Tolkcentralen
tolkcentralen@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ingen inloggning krävs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa