Produktionsstöd

LÄS MER

Produktionsstöd kan sökas för konstnärlig produktion inom alla genrer och konstformer samt för skapande och genomförande av publik verksamhet och kulturarrangemang. Stöd ges inte för enstaka konserter eller föreställningar.

Inom litteraturområdet kan produktionsstöd sökas av förlag som ett efterhandsstöd för litteratur av halländskt värde och detta görs i en separat e-tjänst. Författare i Halland kan ansöka om ett lektörs- och redaktörsstöd genom stödformen Expresstöd. Utöver detta beviljas inte stöd för produktion och utgivning av litteratur.

När du har loggat in i e-tjänsten med ditt BankID kan du när som helst spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle. Du kan bläddra framåt och bakåt i ansökan med hjälp av rutorna längst ner på varje sida.

Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Läs mer om hur Region Halland hanterar personuppgifter www.regionhalland.se/dataskydd

 

Frågor om e-tjänsten

Beatrice Adler
beatrice.adler@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa