Kompletterande uppgifter till ansök om föreningsstöd inom funktionshinderområdet (2023)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompletterande e-tjänst för att kunna lämna verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa