Ansök om personalbostad

LÄS MER

I mån av plats kan främst du som nyanställd få förmån/starthjälp med tillfällig bostad. HR tillhandahåller information årligen vilka yrkesgrupper som är prioriterade. Inom Region Halland förfogar Regionfastigheter över personalbostad såsom lägenheter och möblerade rum både innanför och utanför sjukhusområdet i Halmstad. I Varberg förfogar Regionfastigheter över möblerade/omöblerade boende utanför sjukhusområdet.

OBS! Normal handläggningstid är 7 arbetsdagar.

Inför sommaren ska ansökningar om personalboende vara oss tillhanda senast 9 juni. E-tjänsten öppnar upp igen den 9 augusti.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa