Ansök om personalbostad

LÄS MER

I mån av plats kan främst du som nyanställd få förmån/starthjälp med tillfällig bostad. HR tillhandahåller information årligen vilka yrkesgrupper som är prioriterade. Inom Region Halland förfogar Regionfastigheter över personalbostad såsom lägenheter och möblerade rum både innanför och utanför sjukhusområdet i Halmstad. I Varberg förfogar Regionfastigheter över möblerade/omöblerade boende utanför sjukhusområdet.

OBS! Normal handläggningstid är 7 arbetsdagar.

Ansökningar för boende över jul/nyår måste vara inskickat senast 13/12, därefter stängs E-tjänsten för att sedan öppnas upp den 3/1 2024.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa