Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

LÄS MER

Syftet med det här verksamhetsstödet är att komplettera befintliga kulturinstitutioners verksamheter samt skapa en bredd av konstnärliga uttryck i Halland.

Verksamhetsstödet är sökbart för icke vinstutdelande kulturverksamheter som är juridiska personer med säte och verksamhet i Halland.

För att som ny aktör beviljas stöd bör den sökande gruppen eller organisationen ha beviljats andra stöd från Kultur i Halland. Den sökande ska ha annan medfinansiering från stat, kommun eller annan finansiär.

När du loggar in i e-tjänsten med ditt BankID kan du när som helst spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle. Du kan bläddra framåt och bakåt i ansökan med hjälp av rutorna längst ner på varje sida. Ansökningar som skickas till Regino Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Läs mer om du Region Halland hanterar personuppgifter www.regionhalland.se/dataskydd

 

Frågor om e-tjänsten

Beatrice Adler
beatrice.adler@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa