Ansökan om Översättningsstöd, Nivå 1

LÄS MER

Besöksnäringsföretagare verksamma i Halland har möjligheten att ansöka om översättning för max 5000 SEK, 0 % i medfinansiering.

Vilka företag kan söka översättningsstödet?
Du är välkommen att söka översättningsstödet om du har ett företag som:

  • är verksamt inom besöksnäringen
  • har upp till 249 anställda
  • är svenskregistrerat och har sitt huvudsäte i Halland

Vad kan översättningsstödet användas till?

Stödet får användas till extern kompetens från konsulter för att översätta företagets webbsidor och annat kommunikationsmaterial som är riktat mot internationella besökare. Stödet får dock inte gå till annonskostnader.

Du väljer en av konsulterna som finns presenterade i e-tjänsten. 

Hur mycket kan du söka?
Översättningsstödet betalar dina kostnader för upp till 5 000 SEK.

Efter godkänd ansökan kan vald konsult anlitas. 

Frågor om e-tjänsten

Visit Halland
info@visithalland.com
foretag.visithalland.com/

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa