Projektstöd till kulturutveckling

LÄS MER

Stödet till kulturutveckling ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet i Halland. Stöd kan beviljas till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt perspektiv och bidrar till Hallands utveckling och attraktionskraft. Ett projekt kan äga rum i endast en kommun om det har betydelse för större delar av Halland. Prioriterade projekt är de som har flera finansiärer och som bidrar till att förverkliga kulturpolitiska mål i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024. Kontakta gärna en av våra kulturutvecklare för att diskutera din projektidé innan du ansöker. Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Frågor om e-tjänsten

Linda Skantz
linda.skantz@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa