Hälsodeklaration inför smittriskbedömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nyanställda inom samtliga vårdrelaterade yrken och medarbetare med nära patientkontakt som vistas stadigvarande i patientmiljö, t ex de som utför patienttransporter och städpersonal, ska lämna in en hälsodeklaration.

Att fylla i hälsodeklarationen innebär att du fyller i dina personuppgifter och berättar om eventuella utlandsvistelser, vaccinationer och vissa sjukdomar.

Syftet med hälsodeklarationen är att bedöma om du kan vara bärare av någon smitta t ex resistenta bakterier eller tuberkulos och om du har de vaccinationer som behövs för att du inte ska riskera att utsättas för smitta genom din placering.

Det är viktigt att du svarar sanningsenligt på alla frågor i hälsodeklarationen, även om det kan verka som om en fråga inte är relevant.

Du signerar med ditt bank-ID och de uppgifter du lämnat skickas digitalt till Region Hallands företagsvård Previa. Baserat på de svar du lämnar i hälsodeklarationen gör Previa en smittriskbedömning och din chef kommer endast att informeras om det förekommer hinder/eller ej för tjänstgöring eller om du bör erbjudas någon vaccination . Om hälsodeklarationen skulle behöva kompletteras kontaktar Previa dig via mail. I det fall smittriskbedömningen visar att hinder föreligger kommer du att bli kontaktad av Previa med detaljerad information om varför hinder bedöms föreligga. Din chef kommer att behöva kontakta dig för att få tillgång till den information du fått ifrån Previa.
Handläggningen hos Previa tar ca tre veckor.

Har du inte bank-ID så finns hälsodeklarationen som en utskrivningsbar fil här till höger:  Fyll i blanketten, skriv ut den och skicka i ett kuvert via post till:

AB Previa

Kyrkogatan 1
302 43 Halmstad

For information in English

 

Läs mer om Previas behandling av personuppgifter

 

Frågor om e-tjänsten

Ulrika Adamsson
ulrika.adamsson@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa