Rapportera tillgänglighetsproblem på webbplatser

LÄS MER

E-tjänst för att användare ska kunna rapportera tillgänglighetsproblem på Region Hallands olika webbplatser.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa