Ansökan om nutritionsprodukter som inte finns på avtal

LÄS MER

Har du patient vars behov inte kan fyllas av de nutritionsprodukter vi har i avtal, ansök via e-tjänst. I ansökan behöver du motivera varför just denna produkt behövs samt ange vad som hittills provats. Denna e-tjänst vänder sig enbart till legitimerad personal med förskrivningsrätt inom nutrition. Hjälpmedelscentrums nutritionskonsulenter bedömer ansökan utifrån befintligt avtal. Återkoppling av utfallet meddelas därefter skriftligen.

Frågor om e-tjänsten

Nutritionskonsulenterna
nutrition@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa