Behörighet Websesam - hjälpmedel

LÄS MER

Ny förskrivare?

Sjuksköterska

Är du sjuksköterska med tjänst inom kommun eller sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska och ska börja förskriva hjälpmedel, behöver du gå en obligatorisk förskrivarutbildning för att få förskrivningsrätt i Halland. Utbildningen är digital och du kan utföra den när det passar dig och verksamheten bäst. Du kan dela upp utbildningen i flera tillfällen.

 

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom kommun eller är privat vårdgivare.
Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom Region Halland.

När du har gått utbildningen startar du e-tjänsten. 

 

Arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped

Är du arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped och ska börja förskriva hjälpmedel, behöver du gå en obligatorisk förskrivarutbildning för att få förskrivningsrätt i Halland. Utbildningen är digital och du kan utföra den när det passar dig och verksamheten bäst. Du kan dela upp utbildningen i flera tillfällen.

 

Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom kommun eller är privat vårdgivare.
Länk till förskrivarutbildningen för dig som är anställd inom Region Halland.

När du har gått utbildningen startar du e-tjänsten. 

 

Tillägg eller avslut av behörighet?

För dig som redan är förskrivare och önskar göra ett tillägg på en arbetsplats eller avsluta din behörighet. Starta e-tjänsten. 

Frågor om e-tjänsten

Hjälpmedelscentrum
HMCit@regionhalland.se
+46104761930

Följande behövs för e-tjänsten

  • Gäller endast behörig förskrivare enligt vårdriktlinjer.
  • Ansvarig chef måste ha godkänt din behörighet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa