Stöd till filmprojekt

LÄS MER

Stödet till film ska förbättra förutsättningarna för professionell regional film i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland. Stöd kan även sökas för filmvisningsarrangemang och andra filmkulturella initiativ. I Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 beskrivs målsättningarna för arbetet med filmutveckling. Kontakta gärna vår filmutvecklare för att diskutera din projektidé innan du ansöker. Ansökningar som skickas till Region Halland diarieförs och blir en offentlig handling.

Frågor om e-tjänsten

Linda Skantz
linda.skantz@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa