Anmälan om frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du ska anmäla frånvaro som påverkar din möjlighet att ta emot patienter och därmed försvårar för dig att uppnå heltidskravet. Även om du inte avser att anlita vikarie, ska du anmäla frånvaro till Region Halland.

Anmälan om tillfällig frånvaro görs enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi samt Region Hallands rutin Tillfällig frånvaro med eller utan vikarie för vårdgivare på den s.k. Nationella taxan (LOL, LOF).

Tillfällig frånvaro beviljas för den period som de angivna frånvaroanledningarna föreligger och som längst för ett år i taget.

 

Information om tillfällig frånvaro med vikarie

Du som vårdgivare har rätt till vikarie om du på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet. Kontakta Region Halland, Regionkontoret hälso- och sjukvårdsavdelningen, om du ansöker om vikarie av andra skäl. https://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-avtal/vardval-halland-och-privata-vardgivare/lag-om-ersattning-for-fysioterapi-lof/

 

Information om tillfällig frånvaro utan vikarie

Fysioterapiersättning lämnas även till en fysioterapeut som inte bedriver verksamhet på heltid till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl.Kontakta Region Halland, Regionkontoret hälso- och sjukvårdsavdelningen, om du ansöker om vikarie av andra skäl.
https://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-avtal/vardval-halland-och-privata-vardgivare/lag-om-ersattning-for-fysioterapi-lof/

 

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL), 8 § Läkarvårdsersättning lämnas även till en läkare som till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl inte bedriver verksamhet på heltid. Lag (2009:79).

 

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF), 8 § Fysioterapiersättning lämnas även till en fysioterapeut som inte bedriver verksamhet på heltid till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl. Lag (2013:1145).

Frågor om e-tjänsten

Ederberg Christina
christina.ederberg@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning samt signering med Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa