Ansökan ersättningsetablering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du har för avsikt att överlåta din etablering och möjliggöra för annan fysioterapeut/läkare att ingå samverkansavtal med Region Halland samt säga upp din rätt till ersättning enligt lagen 1993:1652 om fysioterapi samt enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning, behöver du börja med att fylla i denna ansökan, ansökan om ersättningsetablering.

Vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet. Heltidskravet har två komponenter, tid och ersättning. En fysioterapeut/läkare anses som heltidsverksam om denne arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad utifrån att fysioterapeuten/läkaren arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.

Eftersom Region Halland inte har möjlighet att mäta faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning.

Heltidskravet uppfylls om fysioterapeuten/läkaren minst uppnår 85 procent av ersättningstak 1.
En fysioterapeut/läkare som arbetar i mindre omfattning än heltid med stöd av något av undantagen i 8 § LOF har också rätt att överlåta sin etablering under förutsättning att denne uppnått 85 % av det nedräknade ersättningstaket.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Christina Ederberg
christina.ederberg@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning samt signering med Bank_ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa