Ansökan om särskilt arvode

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som vårdgivare med ett eget samverkansavtal kan ansöka om särskilt arvode. Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder kopplat till fysioterapeutens kompetens.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till
 1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska  problem,
 2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen  eller i cirkulationssystemet,
 3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
 4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på  grund av reumatisk sjukdom,
 5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
 6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
 7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska  funktionshinder.

Region Halland följer ”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7 och 8 i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi”. Vägledningen är framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Fysioterapeuterna och Landstingen i samarbete.

Maximalt två områden kan beviljas per fysioterapeut. Endast ett område per ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Christina Ederberg
christina.ederberg@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver inlogg och signering med Bank_ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa