Hallandskatalogen - Beslut om ny vårdenhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för att dokumentera och verkställa beslut om vårdenheter i Hallandskatalogen.

Uppgifter om vårdgivare, vårdenhet och verksamhetschef lagras i Hallandskatalogen för hantering av åtkomst och ansvar i nationella tjänster som lyder under Patientdatalagen (PDL). Läs mer om begreppen här.

För att beslutet ska vara giltigt måste den som använder tjänsten ha mandat att fatta sådana beslut. Detta har till exempel förvaltningschef i Region Halland, verksamhetschef hos privata vårdgivare i Halland eller motsvarande.

OBS! Enheten som beslutet gäller måste finnas i Hallandskatalogen.

Frågor om e-tjänsten

Karoline Koinberg
Karoline.Koinberg@regionhalland.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Endast för förvaltningschef eller motsvarande
  • BankID eller SITHS inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa