Dialograpport: Halland - bästa livsplatsen 2035

LÄS MER

Som sekreterare kan du använda dialograpporten för att skicka in kommentarer från genomförda möten.

  • Tänk på att sammanfatta valda ämnen/frågeställningar så sakligt som möjligt. 
  • Samla på dig citat från diskussionen som du kan fylla i, i steg 3 av denna e-tjänst. 

Frågor om e-tjänsten

Anna Carlsson
Anna.I.Carlsson@regionhalland.se
0768-83 72 42

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa