Hjälpmedel för alternativ telefoni

LÄS MER

Denna E-tjänst är till för dig som inte använder journalsystemet VAS.

Om du inte har VAS som journalsystem men ändå behöver skicka en remiss för hjälpmedel för alternativ telefoni kan du använda denna e-tjänst.

Du som använder journalsystemet VAS (VårdAdministrativt System) ska skicka elektronisk remiss (allmänremiss) i VAS. Instruktioner om hur du gör och vilken information som ska finnas i remissen finner du i dokumentet "Förskrivarstöd för alternativ telefoni"

Frågor om e-tjänsten

Carin Kinnås och Jenny Mossberg
dako@regionhalland.se
0340 48 18 10

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa