Samråd inför revidering av Trafikförsörjningsprogrammet

LÄS MER

Vad tänker du om kollektivtrafiken i Halland – nu och i framtiden?
Kollektivtrafiken är en del av vår vardag och utvecklingen av ett hållbart Halland. I den här enkäten vill vi fånga dina tankar om kollektivtrafiken i Halland. Vi ber dig att svara på cirka tio frågor. De handlar om dina vardagsresor och hur du tycker att den halländska kollektivtrafiken kan bli bättre.

Dina svar är viktiga! Under 2019/2020 tar vi fram Hallands nya trafikförsörjningsprogram. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken på kort och lång sikt. Med den här enkäten får vi in idéer och synpunkter från dig och många andra. De tar vi med oss i vårt arbete.

Tack för att vi får låna dig några minuter!
Hälsningar från oss på Region Halland

Läs gärna mer om Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2020-2024.

Har du frågor om enkäten eller Regionalt Trafikförsörjningsprogram?
Välkommen att kontakta oss: regionalutveckling@regionhalland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa