PROM-enkät för patienter med prostatacancer

LÄS MER

Enkät där patienten kan svara på ett antal frågor gällande livskvalitét, sk. PROM-frågor.

Följande behövs för e-tjänsten